หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

มานะ เผาะช่วย และศรัทธา นิลกำแหง แถลงเรื่องทรัพย์สินพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ (11-12-57)

ทั่วไป
585 views

มอบโฉนดที่ดิน "พล.ต.ท.พงพัฒน์" มูลค่ากว่า 400 ล้านให้ ปปง. ตรวจสอบ