หมวด

ความรักที่พูดไม่ได้ (Bangsaen Love Story)

ทั่วไป
456 views

เรื่องจริงลำดับที่ 2 จาก Project "Life Actually" (ชีวิต800) เรื่องราวความรักภายใต้บรรยากาศทะเล บางแสน ที่จะทำให้ทุกคนมองความหมายของคำว่า "รัก" ได้อย่างเข้าใจและไม่จำกัดอยู่แค่รูปร่างห­น้าตา เพราะบางครั้ง ความรักก็ไม่จำเป็นต้องพูดเสมอไป...