หมวด

ด้วยเหตุใดชายไทย ถึงเกรงกลัวการเกณฑ์ทหาร MThai ข่าวภาคซ่าส์

ทั่วไป
12K views

แม้ปัจจุบันจะมีชายหนุ่มใจกล้าสมัครเป็นพลทหารมากขึ้น แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับจำนวนที่ทางกองทัพต้องการ