หมวด

จากบทสนทนาของสมาชิกจะเป็นการสนทนากันกับเพื่อน แต่ตัวขาวตัดสินว่าเข้าข่ายทะเลาะวิวาท

ทั่วไป
70 views

เป็นการใช้สามัญสำนึกและตรรกะที่ป่วยมาก สำหรับ ตัวขาวที่ตั้งชื่อว่า Fine หรือ iiiModreefineiii อะไรนี่ล่ะ ส่วนIDอยู่ที่คลิปอันแรก