หมวด

The Eve

ทั่วไป
609 views

กลุ่มวัยรุ่นที่ชวนกันออกไปเที่ยว แต่ในระหว่างขากลับเกิดรถเสียทำให้พวกเขาต้องพักแรมในที่ที่ไม่คุ้นนัก พวกเขาเริ่มรู้สึกถึงลางไม่ดีที่บ้านหลังนี้ เหมือนว่ามีใครที่ต้องการชีวิตของพวกเขา และแล้วสุดท้ายพวกเขาก็ต้องตายไปที่ละศพ!!