หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 2/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครือโมโน กรุ๊ป "สร้างห้องสมุดมีชีวิต"

ทั่วไป
105 views

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 คุณกัญญภัทร สุขสมาน รองผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครือโมโน กรุ๊ป และ คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร โมโน กรุ๊ป นำทีมผู้บริหารและพนักงานโมโน กรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรม คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 2/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครือโมโน กรุ๊ป "สร้างห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยร่วมพิธีเปิดห้องสมุด ซึ่งโมโน กรุ๊ป เป็นผู้สนับสนุนการก่อสร้าง รวมทั้งร่วมปรับภูมิทัศน์ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบหนังสือ “ภาษาน่ารู้สู่ AEC” ซึ่งกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครือโมโน กรุ๊ป เป็นผู้จัดทำ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน "รักการอ่าน" และ "เสริมความรู้" เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

คลิปที่เกี่ยวข้อง