หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชมรมเฝ้าระวังแม่สาย ตอบแทนสังคมด้วยใจ

ทั่วไป
279 views

จากเจตนารมย์ของศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันที่ต้องการสร้างสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันน้ำใจ วันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งกลุ่มคนทำดีที่เดินอยู่บนอุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งเริ่มจากแนวคิดของคนไม่กี่คน กลายเป็นกลุ่มคนอาสากลุ่มใหญ่ที่พร้อมช่วยเหลือบริการสังคม ในชื่อ “ชมรมเฝ้าระวังแม่สาย”

        ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับ คุณสราวุธ คำฟูบุตร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของชมรมเฝ้าระวังแม่สาย ซึ่งเล่าให้ฟังว่าชมรมเกิดขึ้นจากแนวคิดของสมาชิก 4-5 คน ที่มาจากหน่วยกู้ภัยต่างพื้นที่ในอำเภอแม่สาย กระทั่งปัจจุบันมีสมาชิกจากหลากหลายอาชีพทั้งพ่อค้าแม่ค้า ราชการ รับจ้าง และประชาชนทั่วไป รวม 90 ชีวิต กระจายอยู่ตามตำบลต่างๆ ใช้การติดต่อแจ้งผ่านวิทยุสื่อสารเครื่องแดงช่อง 29 มีบ้านของคุณทวีชัย ศรีสมุทธ ประธานชมรม เป็นที่ทำการ โดยคุณทวีชัยจะประจำการห้องวิทยุกระจายเหตุไปยังลูกข่ายออกทำการช่วยเหลือ ที่ผ่านมาชมรมได้มีโอกาสช่วยเหลือหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนจัดอาสาตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ขึ้นไปเที่ยวแม่สาย บริการด้านข้อมูล แนะนำเส้นทาง ช่วยเหลือกรณีรถเสีย ซึ่งจากการที่ทีมงานศูนย์ฯ ได้พูดคุยกับสมาชิกของชมรมทำให้ทราบว่าทุกคนมาเข้าร่วมชมรมเพราะอยากทำความดีตอบแทนสังคม โดยใช้ความรู้ ความสามารถ วิชาชีพ และความชอบของแต่ละคนในการช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ 

ปัจจุบันแม้ชมรมจะเริ่มก่อตั้งมาเมื่อเดือน พ.ย. 2557 แต่สมาชิกทุกคนที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงหลากหลายวัย ได้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะสละเวลาช่วยเหลือผู้อื่น ล่าสุดยังได้ผ่านการอบรมโครงการอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วอำเภอแม่สาย

       ช่องทางติดต่อโทรสายด่วน 1677 และติดตามข่าวสารร่วมด้วยช่วยกัน ได้ที่เฟสบุ๊คร่วมด้วยช่วยกัน เว็บไซต์ RD1677.com  ทวิตเตอร์ร่วมด้วยช่วยกัน และApplication m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน ดาวน์โหลดได้บน Smartphone ระบบ IOS และ Android

คลิปที่เกี่ยวข้อง