หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

การแยกแยะธุรกิจขายตรงที่แท้จริงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่

ทั่วไป
185 views

สมาคมการขายตรงไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)จัดทำสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่นส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ “การแยกแยะธุรกิจขายตรงที่แท้จริงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมขายตรงไทย

คลิปที่เกี่ยวข้อง