หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เมืองเก่าในยูรูซาเลม ร่อยรอยความรุนแรง การทรมาน และ ความตาย

ทั่วไป
3.1K views

คลิปที่เกี่ยวข้อง