หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ภาษีรถยนต์-บ้าน ปี 59 MThai ข่าวภาคซ่าส์

ทั่วไป
23K views

ในช่วงนี้เราจะได้ยินกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ทั้งภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ซึ่งจะมีการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 รวมถึง ที่กำลังอยู่ในกระบวนการนั่นคือ ร่าง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับใหม่ ที่จะมาแทนฉบับเก่าที่มีความล้าหลังมากเพราะมีประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ซึ่งเก่าของตัวกฎหมายทำให้ปัจจุบันมีช่องโหว่ทำให้รัฐขาดแคลนรายได้จากการจัดเก็บภาษี รวมถึงกฎหมายบางตัวยังมีความซับซ้อนกันด้วย ซึ่งวันนี้ MThai ข่าวภาคซ่าส์ จะพาทุกคนไปอัพเดทพรบ.2 ฉบับนี้ว่ามีอะไรที่ต้องจ่ายเพิ่ม หรือหาทางลดหย่อนได้บ้าง ?

คลิปที่เกี่ยวข้อง