หมวด

MV : มุมมอง 180 องศา พลเมืองดิจิทัล ผลงานโดย ทีม Cute ICTSU

ทั่วไป
436 views

MV 180 องศา [Cute ICTSU] Cute ICTSU อริศรา สุระสังข์ 19 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 / ขอขอบคุณ วริศรา จินต์มัชฌิม ศิวัชญา ศิวโมกษ์ รัตนาวรรณ งามวงษ์ / ทีม Cute ICTSU มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์ ได้จัดทำมิวสิควิดีโอนี้ โดยมีเนื้อหาการแนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง บอกบทบาทและประโยชน์สูงสุดของการมีอินเทอร์เน็ต ด้วยการใช้ภาพที่ชักชวนอย่างน่ารัก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตอย่างถ่องแท้ / ถ่ายทำเสร็จตั้งแต่เดือน 8, ตัดต่อวันละเฟรม 555