หมวด

Human and wate

ทั่วไป
125 views

ชื่อผลงาน Human and Water ผลิตโดย Dogfilm Jonior สร้างในปี 2009

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการประกวด Mascot WMA VCD Contest 2009 พร้อมถ้วยพระราชทานจาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 23 ธันวาคม 2552 หน่วยงานองค์การจัดการน้ำเสีย Director : ชัคคนตา เพ็งอุดม

ที่ปรึกษา : อ.ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม

www.DogfilmStudio.com
Email: Dogfilmthailand@hotmail.com Facebook Face Page : www.facebook.com/DogfilmStudio.animation/

คลิป ทั่วไป ล่าสุด

video_20190426_2019-04-26_145857.mp4

ดู 105 ครั้ง

video_20190426_2019-04-26_150827.mp4

ดู 63 ครั้ง

เจ้าสาขาวตองKK 1 ไฟร์ 1.1

ดู 215 ครั้ง

สาแข้งนรก.mp4

ดู 218 ครั้ง

เจ้า มังกรเหลือง

ดู 17 ครั้ง

โคตร IQ.3gp

ดู 486 ครั้ง

ตอนที่ ๓ กองทัพงูเห่า

ดู 24 ครั้ง

เจ้าเด็กน้อย

ดู 124 ครั้ง

คลิปแนะนำ