หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

The Destination of Life

ทั่วไป
179 views

ชื่อผลงาน : DESTINATION OF LIFE artist : ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม
ผลิตโดย Dogfilm สร้างในปี 2010

director : ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม ART director : นางสาวชัคนตา เพ็งอุดม

ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญา เครือข่ายพุทธิกา (โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ) วันที่ 25 พฤษภาคม 2553ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

รับชมผลงานอื่นๆ www.DogfilmStudio.com
Email: Dogfilmthailand@hotmail.com Facebook Face Page : www.facebook.com/DogfilmStudio.animation/

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ