หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญาด้วยสิ่งประดิษฐ์พิทักษ์ "ไข่"

ทั่วไป
173 views

รายการ ModernMom ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 : ช่วงสารพันเจ้าตัวน้อย >>> เด็กๆ วัยประถมมักจะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็น และมีพัฒนาการทางปัญญาที่รวดเร็วกว่าเด็กวัยอื่นๆ "สิ่งประดิษฐ์พิทักษ์ไข่" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความช่างสังเกตและความเป็นเหตุเป็นผลได้ >> สามารถดูคลิปรายการย้อนหลังและข่าวประชาสัมพันธ์รายการได้ที่ https://www.facebook.com/modernmomtv >> รายการ ModernMom ออกอากาศทุกวันเสาร์ (ยกเว้นเสาร์สุดท้ายของเดือน) เวลา 07.35-08.00 น. ทางช่อง 5

คลิปที่เกี่ยวข้อง