หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ทหาร

ทั่วไป
11K views

ปีนี้ผู้ที่อยู่ในกำหนดที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก คือทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2538 และผู้ที่เกิด พ.ศ. 2530-2537 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ซึ่งทั้งประเทศขณะนี้มีประมาณ 355,938 คน และกองทัพมียอดต้องการทหารกองประจำการ จำนวน 101,307 คนโดยมีกำหนดการตรวจเลือกตั้งแต่วันที่ 1-12 เม.ย. 2559 ณ สถานที่ตรวจเลือกตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกของนายอำเภอ

คลิปที่เกี่ยวข้อง