หมวด

วิกฤตภัยแล้ง! ถึงเวลาปลูกป่า ต่อสู้เพื่อความยั่งยืน

ทั่วไป
6.8K views

วันนี้ทาง MThai News จะมาพูดถึงเรื่องภัยแล้ง เนื่องจากตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทางเราได้มีการนำเสนอข่าวชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภค เกษตรกรในหลายพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อน หลายภาคส่วนต้องระดมให้ความช่วยเหลือ รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพื้นที่ใช้น้ำน้อย