หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

‘ไอแอลโอ’เตือนแรงงานไทยมีสิทธิ์ถูกเครื่องจักรแย่งงาน

ทั่วไป
312 views

สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ไอแอลโอ)ระบุว่า ภายใน 2 ทศวรรษข้างหน้า แรงงานมากกว่าครึ่งของ 5 ชาติอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ไทย มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียงานที่ทำอยู่ให้กับเครื่องจักรกล

โดยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า มีแรงงานรวมกันราว 9 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานอินโดนีเซียร้อยละ 64 แรงงานเวียดนามร้อยละ 86 และแรงงานกัมพูชาร้อยละ 88 มีความเสี่ยงจะสูญงานให้กับเครื่องจักร

ขณะที่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์พบว่า แรงงานในอินโดนีเซียร้อยละ 60 และมากกว่าร้อยละ 70 ในไทย เสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรกล ทั้งนี้ ไทย ได้ชื่อเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางส่งออกให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลก อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี และมีการจ้างงานมากเป็นอันดับ 10 ของภาคการผลิต

คลิปที่เกี่ยวข้อง