หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ฟัง ชัด ๆ อภิสิทธิ์ ไม่รับร่างรธน. หนุนบิ๊กตู่อยู่ต่อ

ทั่วไป
229 views

มติชนทีวี การเมือง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงจุดยื่นของตนต่อร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติ ถือเป็นการแถลงจุดยืนของตนในวันนี้ แม้ไม่ใช่เป็นมติพรรค เนื่องจากพรรคไม่สามารถประชุมได้ แต่อยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์พรรคที่ประกาศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 ทั้งนี้ตนได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับอนาคตของประเทศที่ปัจจุบันตกอยู่ภายใต้วิกฤตมายาวนานกว่าทศวรรษจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าได้ตามศักยภาพ ที่สำคัญทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยจำนวนมากยังตกอยู่ในภาวะยากความยากจน โดยนายอภิสิทธิ์ได้กล่าวว่ารัฐธรรมนูญที่จะประกาศใช้จะต้องเป็นกติกาถาวรของประเทศที่เอื้อให้ประเทศเดินหน้าก้าวพ้นจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้ โดยมีโจทย์สำคัญสามประการ คือ ปัญหาทิศทางการพัฒนาประเทศ ปัญหาความขัดแย้งในสังคม และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

คลิปที่เกี่ยวข้อง