หมวด

อยากบิน ต้องวิทยาลัยการบิน ศรีปทุม

ทั่วไป
196 views

มติชน สมาร์ท บิซ สัมภาษณ์พิเศษ พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดี วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านความปลอดภัยทางการบิน