หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ยกเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91 ต้นปี61

ทั่วไป
675 views

มติชน สมาร์ท บิซ 28 ก.ค. 2559 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า จากการหารือกับโรงกลั่นน้ำมัน เห็นด้วยที่จะยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งโรงกลั่นส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ยังมีความเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำมันพื้นฐาน