หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เร่งลงทุน "ดอนเมือง" เฟส 3 ผู้โดยสารทะลัก

ทั่วไป
170 views

มติชน สมาร์ท บิซ 1 ส.ค. 2559 เปิดให้บริการมาได้เพียง 3 ปีเท่านั้น แต่วันนี้ สนามบินนานาชาติ "ดอนเมือง" ที่เริ่มกลับมาเปิดให้บริการคู่ขนานไปกับสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ก็เริ่มตกอยู่ในสภาพ "แออัด" ทั้งในแง่ของจำนวนผู้โดยสาร และจำนวนเที่ยวบิน

คลิปที่เกี่ยวข้อง