หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทรนด์การทำงานออฟฟิศ คน Gen Y

ทั่วไป
214 views

มติชน สมาร์ท บิซ เทรนด์การทำงานออฟฟิศ คน Gen Y เมื่อ ดีมานด์ กับ ซับพลาย ไปคนละทาง

  1. เรื่องน่าสนุกจากข้อมูลของ Jobthai มีหลายประเด็นที่ขัดแย้ง สวนทางกัน เช่น ประเภทของงานที่เปิดรับนักศึกษาใหม่มากที่สุดคือ “งานขาย” แต่เป็นสาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่เข้ามาสมัครงานแค่ 6.41% แถมยังมีช่วงเงินเดือนอยู่แค่ 13,000-16,500 บาท/เดือน เป็นอันดับ 8 เมื่อเทียบกับผลตอบแทนของ วิศกรรม, ไอที โปรแกรมเมอร์

  2. มองให้ไกลไปกว่าตัวเลขจาก Jobthai เราอาจจะได้คำตอบว่า เพราะเหตุใด สถิติบัณฑิตจบใหม่จากทุกมหาวิทยาลัยมีมากกว่า 1 แสนคนต่อปี จะมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 27% หรือใน 4 คนได้งานทำแค่ 1 คนเท่านั้น นั่นเป็นเพราะการผลิตบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการ ข้อมูล สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรปริญญามีกว่า 197 แห่ง ผลิตบัณฑิตได้ปีละ 2.76 แสนคน (เกินกว่าครึ่งเป็นบัณฑิตในกลุ่มสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์) ขณะที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) วิจัยเรื่อง แผนพัฒนากำลังคนของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระบุว่า ในทุกสาขาการผลิต (ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ) มีความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป 161,140 คน/ปีเท่านั้น และมีแนวโน้มที่จะลดลงด้วย

  3. โจทย์สำคัญคือ การปรับกระบวนทัศน์ด้านการผลิตบุคลากร เพราะในขณะที่เรามีบัณฑิตตกงานเพิ่มๆ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหารงาน ระบุสาขาที่ขาดแคลนคือ การแพทย์และสุขภาพ ธุรกิจด้านไอที ธุรกิจบริการด้านการเงิน และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะแรงงานสายช่างของเด็กที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) นั้นเป็นสิ่งที่ตลาดขาดแคลนอย่างหนัก ซึ่งถึงที่สุดแล้วโครงสร้างทางการศึกษา ต้องปรับให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยเร็ว

  4. ทั้งหมดนั้น ยังไม่นับรวม เทรนด์ใหม่ๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ คนเจน Y ที่วิธีคิด ความต้องการเปลี่ยนไป เช่น ต้องการการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆ เช่น เป็น ฟรีแลนซ์ , หันไปลงทุนสร้างธุรกิจส่วนตัว ขณะที่ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็เปลี่ยนโครงสร้างและเน้นการ out source มากขึ้น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมากขึ้น 10 อาชีพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจเปลี่ยนโฉมไปยิ่งกว่านี้อีกต่างหาก

คลิปที่เกี่ยวข้อง