หมวด

ป๋าเปรม 96 ปี ไปหย่อนบัตรประชามติ

ทั่วไป
119K views

มติชนทีวี การเมือง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกฯ ประธานองคมนตรี ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ