หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

จัดโซนนิ่งพื้นที่ล่าโปเกม่อน ออกคู่มือเล่น

ทั่วไป
7.1K views

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวภายหลังเชิญตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รวมทั้งผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย มาหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังการใช้งานแอพพลิเคชั่นเกม "โปเกมอน โก" ว่า ที่ประชุมทุกฝ่ายได้มีข้อตกลงร่วมกันใน 3 เรื่อง คือ 1.ในเรื่องความปลอดภัย ทาง กสทช.จะขอให้ทางทรูช่วยยกร่างหนังสือ ในการระบุสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือการจัดการโซนนิ่งในการเล่นเกมโปเกมอน โก เช่น ถนน ทางรถไฟ คูน้ำ คลอง ที่ราบเชิงเขา ศาสนสถาน โรงเรียน

โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เป็นต้น โดยขอให้ทรูนำส่งร่างหนังสือดังกล่าวมาให้ กสทช.ใน 3 วัน จากนั้น กสทช.จะลงนามและเป็นผู้ส่งต่อและเจรจากับบริษัท ไนอานติค จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการเกมโปเกมอน โก โดยเร็วที่สุด