หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ปล่อยสัตว์น้ำอย่างไร มั่นใจว่าได้บุญ

ทั่วไป
177 views

การปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนไทย นิยมทำเพื่อเป็นการสะเดาเคราะห์ หรือเพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ให้ตัวเอง ตามความเชื่อ และการทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์น้ำนั้นนอกจากจะปล่อยแล้วเรายังต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ที่จะนำไปปล่อยด้วย เพราะเนื่องจากสัตว์น้ำแต่ละชนิดมีนิสัยความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดของปลาและสัตว์น้ำที่ถูกนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ กรมประมงมีคำแนะนำวิธีเลือกพันธ์ปลาและสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะปล่อยสัตว์น้ำ ดังต่อไปนี้

ปลาช่อนและปลาดุก ควรจะปล่อยในแหล่งน้ำที่มีน้ำไหลไม่แรงมาก มีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่งบ้างและแหล่งน้ำนั้นก็ควรเป็นแหล่งน้ำที่สะอาด

เต่า ควรเลือกปล่อยในที่ที่มีตลิ่ง เพื่อให้เต่าสามารถออกมาอาบแดดได้ เพราะเต่าเหล่านี้ต้องการให้ปลิง ที่ติดอยู่ตามตัวนั้นหลุดออก และแหล่งน้ำนั้นไม่ควรไหลเชี่ยวเกินไป

ปลาไหล ควรปล่อยลงในแหล่งน้ำที่มีดินเฉอะแฉะและกระแสน้ำไหลไม่แรงมาก เพราะพวกปลาไหลนั้นชอบขุดรูเพื่ออยู่อาศัย

กบ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ชอบอยู่ที่ชื้นแฉะ ห้ามปล่อยลงในแม่น้ำเด็ดขาด ควรหาที่ๆเป็นธรรมชาติ มีกอหญ้าหรือไม้น้ำจะดีกว่า เพราะที่พวกนี้มันเป็นที่อยู่ของแมลงอาหารอันเลิศรสและเป็นแหล่งอาศัยที่ดีของกบ

ปลาสวาย ปลาบึก ปลาตะเพียน ควรปล่อยในที่ที่มีระดับน้ำลึกและกระแสน้ำที่ไหลแรง เพราะปลาเหล่านี้เติบโตเต็มที่ จะมีขนาดใหญ่ ต้องใช้พื้นที่กว้างในการใช้ชีวิต

คลิปที่เกี่ยวข้อง