หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ปล่อยปลาไทย…กำจัดลูกน้ำ..ทำลายยุง

ทั่วไป
167 views

ช่วงหน้าฝน จะมีแหล่งน้ำขังในภาชนะ หรือบริเวณพื้นที่แอ่งน้ำต่าง ๆ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของยุง ซึ่งเป็นพาหะของการเกิดโรคมากมาย อาทิ โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้มาลาเรีย หรือ โรคเท้าช้าง เป็นต้น เพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณการแพร่ขยายพันธุ์ของยุง คือการปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อที่จะกำจัด และลดปริมาณของลูกน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ
ทั้งนี้กรมประมง แนะนำว่า ควรปล่อยปลาสายพันธุ์ไทย ที่ทนต่อสภาพน้ำได้ดี และสามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่ว และขนาดไม่ใหญ่มาก เพราะจะได้ง่ายต่อการเข้าไปกินลูกน้ำในพื้นที่จำกัด เช่น ปลากระดี่ ปลาหมอไทย ปลาช่อน ปลาหางนกยูง ปลาหัวตะกั่ว ปลาสลิด ปลากัด เป็นต้น โดยสิ่งที่สำคัญเราควรเลือกพันธุ์ปลาชนิดที่ไม่รุกรานต่อสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ด้วย

คลิปที่เกี่ยวข้อง