หมวด

คลิปหาชมยาก! ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

ทั่วไป
1.7K views

Credit https://www.youtube.com/watch?v=cOrR2Zyfc7k