หมวด

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

ทั่วไป
1.1K views