หมวด

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตอนยังทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่ กำลังชี้แนะนักเรียนเกี่ยวกับฝนหลวง

ทั่วไป
1.9K views

Credit https://www.facebook.com/byduangkamol/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf