หมวด

พระราชกรณียกิจทางทหาร ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง

ทั่วไป
59K views

https://www.youtube.com/watch?v=edb8c-w-aok

คลิปที่เกี่ยวข้อง