หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น - แกล้งดิน...ที่เขาเต่า

ทั่วไป
430 views

เมื่อ 'ครู' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ถึงวิชาที่ไม่มีในตำรา “แกล้งดิน” ทรงถามว่า “ภาษาอังกฤษ...แกล้งดิน..ว่ายังไง” บันทึกไว้เมื่อ 6 ตุลาคม 2544 #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#แกล้งดิน#เสียงที่อยากได้ยินภาพที่อยากเห็น