หมวด

ต้นรวงผึ้งบาน...ในวันพระราชสมภพ - รัชกาลที่ 10

ทั่วไป
817K views

สายฝนโปรย ต้นรวงผึ้งออกดอกสะพรั่งเต็มต้น ประชาชนชาวไทยปลื้มปีติยิ่งนักเมื่อได้ข่าวการประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อย #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ #LongLiveTheKing