หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น – ระบายน้ำที่ทุ่งมะขามหย่อง

ทั่วไป
827 views

23 มกราคม 2539 แม้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพิ่งสวรรคต (18 กรกฏาคม 2538 ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมที่ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา เสด็จฯ ไปทรงแก้ จนน้ำนั้นเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านต่อไป

คลิปที่เกี่ยวข้อง