หมวด

พระที่นั่งอัมพรสถาน สถานที่พระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

ทั่วไป
25K views

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณเสด็จพระราชสมภพ #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ #LongLiveTheKing