หมวด

ผูกพันรักในครอบครัว - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

ทั่วไป
76K views

ภาพที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์รักในครอบครัว สะท้อนถึงการอบรมอภิบาลพระราชโอรสพระราชธิดาด้วยความรัก ดังคำสอนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจดจำได้ดีถึงคำสอนที่ทรงได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ “ตลอดเวลาทูลหม่อมพ่อและสมเด็จแม่มักจะพระราชทานคำสั่งสอนอยู่เสมอว่า ความสุขของพระองค์ท่านทั้งสองนั้น ไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าการที่ได้ทรงเห็นลูกๆ มีความผูกพันรักใคร่กัน ช่วยเหลือกัน และเป็นกำลังสำคัญของพระราชวงศ์ในการที่จะรับใช้บ้านเมือง...” #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ #ผูกพันรักในครอบครัว #LongLiveTheKing