หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น - จับหมอก...ที่พระตำหนักภูพิงค์ฯ

ทั่วไป
4.0K views

บันทึกการทดลอง “จับหมอก” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เมื่อ 14 มีนาคม 2536 ทรงเป็น “ปราชญ์ด้านน้ำ” อย่างแท้จริง