หมวด

เรียนรู้วัยเยาว์ - รัชกาลที่ 10

ทั่วไป
22K views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเมื่อทรงพระเยาว์ทรงเรียนรู้ตามวัยประกอบกับทรงเรียนรู้การทรงงานในฐานะพระราชโอรสพระองค์เดียวไปพร้อมกันด้วย

#สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ #เรียนรู้วัยเยาว์ #LongLiveTheKing