หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

แผนที่...คู่พระทัย

ทั่วไป
12K views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยพระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่า “แผนที่ของท่านกว้างกว่าแผนที่ของคนอื่นทั่วไป เพราะท่านเอาหลายระวางมาปะติดกัน...ทรงทำเองอย่างพิถีพิถัน...ก่อนเสด็จฯ ไหน ที่นจะเตรียมแผนที่และทรงศึกษาอย่างละเอียด...” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรู้จักแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว ไม่มีที่ไหนรอดพ้นสายพระเนตรได้เลย #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #แผนที่คู่พระทัย #KingBhumibol