หมวด

เรียนรู้การให้และแบ่งปัน - รัชกาลที่ 10

ทั่วไป
83K views

ในขอบเขตสวนจิตรลดา มีพื้นที่ทรงงานการเกษตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถมากมายให้พระองค์ทรงเรียนรู้ ในขณะเดียวกันในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ยังได้พระราชทานเลี้ยงและพระราชทานของขวัญให้แก่เด็ก ๆ จากชุมชนดินแดงด้วย #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ #เรียนรู้การให้และแบ่งปัน #LongLiveTheKing