หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น - แก้มลิง...ที่ชุมพร

ทั่วไป
3.2K views

ชมเบื้องหลัง ของเหตุการณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2541 เมื่อ "นักปราชญ์ธรรมชาติ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงวางแผนสร้างหนองใหญ่ให้เป็นแก้มลิง ทรงต่อสู้ทุ่มเททั้งกำลังพระวรกายและพระราชทรัพย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนชุมพรให้ทันเวลาให้พ้นจากน้ำท่วมภายในปีเดียว

คลิปที่เกี่ยวข้อง