หมวด

ศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ - รัชกาลที่ 10

ทั่วไป
33K views

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชดำริว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณมีพระชันษาสมควรที่จะเสด็จฯ ไปทรงศึกษา ณ ต่างประเทศได้แล้ว ทรงเห็นว่าโรงเรียนและสถานศึกษาของประเทศอังกฤษมีระเบียบการฝึกอบรมนักเรียนได้ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณไปทรงเข้าเรียนที่โรงเรียน King’s Mead School เมื่อพ.ศ.2509  จากนั้นทรงไปศึกษาต่อที่โรงเรียน Millfield School และในวันที่ 29 มิถุนายน 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาแล้ว #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ #ศึกษาต่อที่อังกฤษ #LongLiveTheKing