หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เปิดแผนคนทำดี : "หมอดินอาสา" กับภารกิจพลิกฟื้นผืนดินช่วยเพื่อนเกษตร

ทั่วไป
85 views

ปัญหาการทำการเกษตรโดยขาดความรู้ และผิดวิธี ในพื้นที่ตำบลปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของผืนดินที่นั่น โดยเฉพาะปัญหา “ดินเปรี้ยว” ที่ลุกลาม ขยายวงกว้าง ส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตรให้ยิ่งตกต่ำ.. ต้นทุนเคมีสูงแต่ผลผลิตน้อย..และขาดทุนในที่สุด