หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ดร.พิชนี มอบเงินบริจาค รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทั่วไป
108 views

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี โพธารามิก มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ VIP อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2