หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น – การวัดน้ำฝน

ทั่วไป
2.9K views

เรื่องน้ำท่วมชุมพร จะได้เห็นพระปรีชาสามารถที่ทรงหยิบสิ่งของใกล้ตัวมาเป็นอุปกรณ์สำหรับเตือนภัย ที่ไม่ต้องใช้ทุนมาก เพียงแต่ให้ช่วยกันทำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขอให้ตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ทุกพื้นที่ช่วยวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อบอกให้คนในเมืองรู้ จะได้จัดการแก้ไขได้ทันท่วงที

คลิปที่เกี่ยวข้อง