หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

พม.ลงพื้นที่ช่วยครอบครัวประสบปัญหาสังคม

ทั่วไป
96 views

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม

คลิปที่เกี่ยวข้อง