หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กฟน. ร่วมจัดงานรำลึก 100ปี ศ.ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ พร้อมอภิปราย "กฟน. ผู้นำการเปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้า"

ทั่วไป
102 views

การไฟฟ้านครหลวงจัดงาน "เฉลิมฉลอง 100ปี ศ.ดร. บุญรอด บิณฑสันต์" พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอภิปรายหัวข้อ "การไฟฟ้านครหลวงผู้นำการเปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้า"

คลิปที่เกี่ยวข้อง