หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

จ.แพร่ มอบพันธุ์ปลานิลพระราชทาน

ทั่วไป
136 views

จังหวัดแพร่มอบพันธุ์ปลานิลพระราชทาน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลานิล จำนวน 150 ราย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิปที่เกี่ยวข้อง