หมวด

ผู้ติดเชื้อ HIV ในแอฟริกาใต้ยังคงถูกสังคมตราหน้า

ทั่วไป
134 views

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นหญิงในแอฟริกาใต้ ยังคงเผชิญกับการตราหน้าจากสังคม และหลายฝ่ายพยายามที่จะลดปัญหานี้ด้วยการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคม และสร้างความเข้าใจให้กับคนทั่วไป