หมวด

โครงการกลับคืนลิงอุรังอุตังสู่ธรรมชาติ

ทั่วไป
123 views

นักอนุรักษ์ธรรมชาติกล่าวว่า การท่องเที่ยวคือหนึ่งในหนทางที่จะช่วยปกป้องลิงอุรังอุตังที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์บนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซีย // โครงการจำนวนมากถูกริเริ่มขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ลิงชนิดนี้จะยังคงได้อาศัยในป่าต่อไป