หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

อังกฤษจัดแข่งขันกีฬาแปลก "Haxey Hood"

ทั่วไป
118 views

หมู่บ้าน 2 แห่งในมณฑลลินคอล์นเชียร์ของอังกฤษ จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสุดแปลก โดยให้ชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้าน แข่งกีฬาที่มีลักษณะคล้ายกับรักบี้ ในสนามหญ้าที่เต็มไปด้วยโคลนเฉอะแฉะ